Steun de Flamenco Biënnale Nederland. Word Vriend!

Flamenco op het scherpst van de snede. Ritmes die roeren, raken, ontregelen, dát is de Flamenco Biënnale Nederland. Het tweejaarlijkse festival toont sinds 2006 de rijke flamencotraditie in volle beweging en verscheidenheid met hedendaagse dansvoorstellingen, intieme zangrecitals en spannende muzikale allianties, waarin een nieuwe lichting flamencoartiesten over de grenzen van het genre heen kijkt. Kijkt u met ons mee?
Nieuwsgierig naar andere geluiden, dwarse stappen, eigentijdse choreografieën, en een eeuwenoude zang? Word dan Vriend van de Flamenco Biënnale NL en laat uw ziel prikkelen.
Al vanaf € 50 per jaar bent u vriend en helpt u mee aan de verwezenlijking van ons tweejaarlijkse festival!

Meer informatie
Wij vertellen u graag meer over de Flamenco Biënnale en de mogelijkheden om te steunen. U kunt hiervoor contact opnemen met Ellen Bijsterbosch, Hoofd Administratie, bereikbaar per e-mail: finance@flamencobiennale.nl

Fiscale Voordelen en de Geefwet 
De Flamenco Biënnale heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Met de nieuwe Geefwet is schenken nu nog voordeliger. Van 1 januari 2012 tot 1 januari 2018 mag u uw totaal aan giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting in plaats van voor 100%. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van 5.000 totaal. Schenkt u meer dan 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage (100%) aftrekken van de inkomstenbelasting.

Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3, minus uw persoonsgebonden aftrek.

Voor aftrek van periodieke giften die gedaan worden met een schenkingsovereenkomst geldt geen drempel. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor de loop van minimaal vijf jaar. Een periodieke gift aan de Flamenco Biënnale is volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Om periodiek te schenken vult u beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in. U stuurt beide exemplaren naar onderstaand adres, u ontvangt van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

ANBI


Wilt u geven?
Giften zijn zeer welkom en kunnen overgemaakt worden op rekeningnr./IBAN: NL37INGB0004289276, t.n.v. Stichting PerpetuumM Amsterdam o.v.v. Gift Flamenco Biënnale 2015. Wilt u een periodieke gift doen aan de Stichting, stuur dan een email naar finance@flamencobiennale.nl. Wij sturen u dan de schenkingsovereenkomst toe.