Over ons

De Flamenco Biennale Nederland is een tweejaarlijks internationaal dans- en muziekfestival in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Amersfoort, Almere, Groningen, Purmerend, Gent, Brussel en Antwerpen met als kloppend hart de flamenco. In de tussenliggende jaren organiseren we Flamenco Intermezzo concerten.

Onze missie
De Flamenco Biennale wordt georganiseerd door Stichting PerpetuumM, een initiatief van hispaniste Ernestina van de Noort. De Stichting stelt zich ten doel de Spaanse, Iberoamerikaanse kunst en cultuur op Nederlandse bodem te verbreiden. Dat doen we onder meer door het organiseren van de Flamenco Biennale Nederland. Stichting PerpetuumM wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor muzikale verkenningen. De aandacht gaat uit naar het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken en dwarsverbanden. Daarnaast wil de Stichting traditionele cultuuruitingen en hedendaagse kunstvormen van het Iberische en Latijnsamerikaanse continent uitlichten. PerpetuumM werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen, die ze in uitwisseling laat treden met Nederlandse kunstenaars, dit ter bevordering van de interculturele communicatie en dialoog.

Team 2018/2019
Algemeen en artistiek directeur: Ernestina van de Noort
Zakelijke leiding: Frank van der Weij
Hoofd marketing & communicatie a.i.: Marie-Christine Vink 
Marketing & communicatie: Daphne de GrootIna WitteMarijk Kuijt | Marleen Paping
Workshops & masterclasses: Annemarie van DrechtCarmen Buitenhuis
Productie: ProductieCollectief | Janneke den Engelsen, Romy Rigter, Gerard Paulissen
Financien en administratie: Ellen Bijsterbosch
Grafisch ontwerp: Lopezlab

Bestuur Stichting PerpetuumM
Voorzitter: de heer H.E.J. Botje (a.i.)
Secretaris: de heer H.M. van den Brink
Penningmeester: de heer P.K. Meerburg
Bestuurslid: de heer E. Spanjaard

Stichting PerpetuumM heeft geen winstoogmerk en beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).