Over ons

De Flamenco Biënnale Nederland is een tweejaarlijks internationaal dans- en muziekfestival in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Amersfoort, Groningen, Purmerend, Gent en Antwerpen met een genre- en discipline- overstijgend festivalprogramma van hoogwaardige artistieke signatuur waarbij diversiteit en multidisciplinariteit voorop staat. In de jaren tussen twee Biënnale-edities organiseren wij concerten en voorstellingen onder de titel Flamenco Intermezzo.

Onze missie

De Flamenco Biënnale werd geïnitieerd en wordt georganiseerd door Stichting Flamenco Biënnale, en werd in 2006 opgericht door hispaniste Ernestina van de Noort.
De Stichting stelt zich ten doel de Spaanse, Iberoamerikaanse kunst en cultuur op Nederlandse bodem te verbreiden. Dat doen we onder meer door het organiseren van de Flamenco Biënnale Nederland, in nauwe samenwerking met concertzalen en theaters. Stichting Flamenco Biënnale wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor muzikale en dansante verkenningen. Onze aandacht gaat uit naar het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken en dwarsverbanden binnen de professionele podiumkunsten. Daarnaast wil de stichting traditionele cultuuruitingen en hedendaagse kunstvormen van het Iberische en Latijnsamerikaanse continent uitlichten. Stichting Flamenco Biënnale werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen, organiseert uitwisselingen van Nederlandse, Spaanse en Iberoamerikaanse kunstenaars, ter bevordering van de interculturele communicatie en dialoog. De Flamenco Biënnale Nederland is in twaalf jaar merknaam geworden van een avontuurlijk, pionierend en prestigieus kunstenfestival dat the ‘State of Art’ in flamenco toont én daar voorbij, met een programma dat het eigentijdse en open karakter van de kunstvorm benadrukt. Stichting Flamenco Biënnale heeft geen winstoogmerk en werft zowel overheids- als private fondsen, die, evenals de opbrengsten van kaartverkoop, volledig worden aangewend voor het realiseren van de bovenstaande missie.

Team 2020/2021

Algemeen en artistiek directeur: Ernestina van de Noort
Zakelijke leiding: Frank van der Weij
Financien en administratie: Ellen Bijsterbosch
Productie: ProductieCollectief | Janneke den Engelsen, Romy Rigter, Gerard Paulissen
Technische coördinatie: Tiedo Wilschut
Coördinator Contextprogramma: Judith van Hemert
Coördinator workshops & masterclasses: Annemarie van Drecht
Hoofd marketing & communicatie a.i.: Anna van Praag
Digitale marketing: Letice Braun
Film en video: Felix Vázquez
Grafisch ontwerp: Lopezlab

Stichting Flamenco Biënnale
Raad van Toezicht

Marise Voskens (voorzitter)
Harm Ede Botje
Krijn Meerburg (specialist financiën)
Ed Spanjaard
Hans Maarten van den Brink

Stichting Flamenco Biënnale heeft geen winstoogmerk en beschikt over een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).