support us

Become friend

Flamenco op het scherpst van de snede. Ritmes die roeren, raken, ontregelen, dát is de Flamenco Biënnale Nederland. Het tweejaarlijkse festival toont sinds 2006 de rijke flamencotraditie in volle beweging en verscheidenheid met hedendaagse dansvoorstellingen, intieme zangrecitals en spannende muzikale allianties, waarin een nieuwe lichting flamencoartiesten over de grenzen van het genre heen kijkt.

Nieuwsgierig naar andere geluiden, dwarse stappen, eigentijdse choreografieën en een eeuwenoude zang? Word dan Vriend van de Flamenco Biënnale Nederland en laat uw ziel prikkelen.

Al vanaf € 50 per jaar bent u vriend en helpt u mee aan de verwezenlijking van ons tweejaarlijkse festival.

Meer informatie

Wilt u weten wat een periodieke gift  of een eenmalige gift u aan belastingvoordeel oplevert? Via deze link kunt u gemakkelijk zien hoeveel een gift aan Stichting Flamenco Biënnale u netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

Wij informeren u graag persoonlijk over de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met Ellen Bijsterbosch, hoofd Financiën, via vrienden@flamencobiennale.nl

 

Fiscaal voordeel: meer doneren kost minder!
De Stichting Flamenco Biënnale heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daarom zijn giften aan de Stichting aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Nieuwe Geefwet
Sinds 2012 is de Nieuwe Geefwet van kracht. Deze regeling maakt schenken aan een culturele ANBI nog voordeliger. Onder de Nieuwe Geefwet kunt u het totaal van uw giften aan culturele instellingen voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor dit voordeel geldt een maximum geefbedrag van € 5.000 totaal. Schenkt u meer dan € 5.000, dan kunt u het resterende bedrag voor het reguliere percentage, 100%, aftrekken van de inkomstenbelasting.

Periodieke schenkingen
De belastingvoordelen zijn het gunstigste als u periodiek schenkt met een schenkingsovereenkomst. Periodieke schenkingen zijn volledig aftrekbaar van de inkom-stenbelasting en kennen geen drempels en maxima. Een periodieke gift bestaat uit een vast bedrag per jaar voor minimaal vijf jaar. Om periodiek te schenken vult u beide exemplaren van het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift’ in en stuurt beide exemplaren naar de Stichting, u ontvangt van ons een exemplaar retour voor uw administratie.

Eenmalige gift
Voor een eenmalige gift geldt dat deze aftrekbaar is wanneer het totaal aan gedane giften in een jaar het drempelbedrag overstijgt. Het drempelbedrag is 1% van uw inkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer schenkt mag u aftrekken. Het maximale aftrekbedrag is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 minus uw persoonsgebonden aftrek. In het rekenvoorbeeld kunt u zien welk voordeel een periodieke schenking voor u met zich mee brengt.

Belastingtarief: 37,35%
U geeft de Flamenco Biënnale €100 | €250 | €500 | €1000 | €5000
De gift kost u netto per jaar: €53 | €132 | €265 | €530 | €2650

Belastingtarief: 49,5%
U geeft de Flamenco Biënnale €100 | €250 | €500 | €1000 | €5000
De gift kost u netto per jaar: €38 | €95 | €190 | €380 | €1900
Meer informatie over ANBI en uw voordelen: ga direct naar de website van ANBI.

 

Wilt u doneren?
Giften zijn zeer welkom en kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL37 INGB 0004 2892 76 t.n.v. Stichting Flamenco Biënnale o.v.v. Gift Flamenco Biënnale 2021. Wilt u een periodieke gift doen aan de stichting, stuur dan een email aan: vrienden@flamencobiennale.nl. Wij sturen u dan een schenkingsovereenkomst toe.