ANBI

De Flamenco Biënnale Nederland is een initiatief van Stichting PerpetuumM.
De Stichting is opgericht in 2004 en is gevestigd te Amsterdam.
Doelstellingen zoals opgenomen in de stichtingsstatuten:

• Verbreiden van de Spaanse en Iberoamerikaanse kunst en cultuur in Nederland;
• Scheppen van ontmoetingsplaats voor muzikale verkenningen en zoektochten. Het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken, dwarsverbanden heeft een duidelijke prioriteit;
• Bevorderen van de interculturele communicatie en dialoog.

Post- en Bezoekadres:
Flamenco Biënnale Nederland - Stichting PerpetuumM
De Kempenaerstraat 11 B
1051 CJ Amsterdam
Telefoonnummer: +31 20 737 16 33‬
Emailadres: info@flamencobiennale.nl
VAT: NL813074253B01
KVK: 34200675
IBAN: NL37INGB0004289276
RSIN: 813074253

Bestuur Stichting PerpetuumM
Voorzitter: de heer H.E.J. Botje (a.i.)
Secretaris: de heer H.M. van den Brink
Penningmeester: de heer P.K. Meerburg
Bestuurslid: de heer E. Spanjaard

Directie:
Algemeen en artistiek directeur: Ernestina van de Noort
Zakelijke leiding: Frank van der Weij

De directie van de instelling bestaat uit zelfstandigen zonder personeel. Hun beloning wordt vastgesteld door het bestuur. De Stichting heeft geen vast personeel in dienst, maar werkt met zzp’ers, vrijwilligers en stagiaires.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
• Organisatie Flamenco Biënnale Nederland
• Organisatie Serie ‘Intermezzo Flamenco’
• Internationalisering

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Stichting PerpetuumM heeft zich in 2004 met het Festival Q-ba Música voor het eerst gepresenteerd. Tweejaarlijks organiseert de Stichting sinds 2006 de Flamenco Biënnale Nederland. Edities tot dusver: 2006, 2008, 2011, 2013 en 2015. Sinds 2007 presenteert de Stichting in de tussenliggende jaren de serie ‘Intermezzo Flamenco’, een reeks concerten en dansvoorstellingen in opmaat naar het volgende festival.

Stichting PerpetuumM jaarrekening 2014

Stichting PerpetuumM jaarrekening 2015

Stichting PerpetuumM jaarrekening 2016

Stichting PerpetuumM jaarrekening 2017