Over ons

De Flamenco Biennale Nederland is een tweejaarlijks internationaal dans- en muziekfestival in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Amersfoort, Almere, Groningen en Antwerpen met als kloppend hart de flamenco. In de tussenliggende jaren organiseren we Flamenco Intermezzo concerten.

Team 2018/2019

Artistieke directie: Ernestina van de Noort
Zakelijke directie: Frank van der Weij
Programma Manager: nader bekend te maken
Productie: nader bekend te maken
Randprogrammering & Productieassistent: nader bekend te maken
Marketing en communicatie: Marie-Christine Vink | Marijk Kuijt
Workshops en masterclasses: Carmen Buitenhuis
Financien en administratie: Ellen Bijsterbosch
Grafisch ontwerp: Lopezlab
Website: De Kip en Korrel Produkties, TOMIS

Voor publieksvoorlichting kunt u bellen met het betreffende theater. 

Bestuur Stichting PerpetuumM
Voorzitter: de heer H.E.J. Botje (a.i.)
Secretaris: de heer H.M. van den Brink
Penningmeester: de heer P.K. Meerburg
Gewoon bestuurslid: de heer E. Spanjaard
Gewoon bestuurslid: de heer H.E.J. Botje


Stichting PerpetuumM is een initiatief van hispaniste Ernestina van de Noort.
De Stichting stelt zich ten doel de Spaanse, Iberoamerikaanse kunst en cultuur op Nederlandse bodem te verbreiden; Stichting PerpetuumM wil met haar activiteiten een ontmoetingsplaats scheppen voor muzikale verkenningen en zoektochten. Het verleggen van grenzen, het zoeken naar nieuwe invalshoeken, dwarsverbanden heeft een duidelijke prioriteit. Ook wil ze naast aandacht voor de traditionele cultuuruitingen, de hedendaagse, moderne kunstvormen van het Iberische en Latijnsamerikaanse continent uitlichten. PerpetuumM werkt samen met kunstenaars uit de betreffende landen, die ze in uitwisseling laat treden met Nederlandse kunstenaars, dit ter bevordering van de interculturele communicatie en dialoog.
Met het festival Q-ba Música 2004 presenteerde Stichting PerpetuumM zich voor het eerst in Nederland.
Met de I Flamenco Biënnale 2006 werd door initiatiefnemers Ernestina van de Noort en Maarten Rovers, de basis gelegd voor een klinkende flamencofestival traditie in Nederland, waar de flamenco als een spannende hedendaagse en universele kunstvorm wordt verankerd. Bekijk de website van Stichting PerpetuumM

Subsidiënten & Sponsors & Partners